Školski centar za usmjereno obrazovanje osnovan je Odlukom Skupštine općine Srebrenik br. 01-218/17 od 18. augusta 1977.godine, kao ustanova za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje općinskog područja. Centar je dobio naziv po poginulom revolucionaru Džemalu Bjediću. Sjedište centra bilo je u ul. Maršala Tita br.19.

Opširnije o školi
Uposlenici


Rukovodno i nastavno osoblje u našoj školi:

 

Direktor škole
    Safet Omerović

Pomoćnik direktora
    Željka Banović

Koordinator praktične nastave
    Nedžiba Vikalo

Pedagog
    
Elvira Isaković

Sekretar
    
Nermin Okić

Bibliotekar

     Vahida Musić

Profesori bosanskog jezika
     Sadil Mehmedović
     Sabina Jašarević
     Jasnela Moranjkić
     Nasiha Avdić
     Velida Mutapčić
     Almira Zahirović

Profesori historije i geografije
     
Milada Mašić
     

Profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja

     Mehmedalija Smajlović
     Mustafa Ibrahimović
     Adiba Bajraktarević
     Admir Husarić

Profesori matematike

     Mensura Salkić
     Edina Ibrahimović
     Enisa Kovač Suljagić
     Neda Bašić  

Profesori fizike
     Salen Snagić

Profesori elektrotehnike i informatike

     Sumedin Nišić
     Mirzet Ordagić
     Sulejman Suljić
     Edis Bektić
     Damir Nišić  

Profesori demokratije i ljudskih prava

     Adnana Ibrić

Profesori hemije
    
Nasiha Musić

Profesori biologije
     Nihad Imširović
     

Profesori ekonomske grupe predmeta
     Pajica Perić
     Izeta Hodžžić
     Suada Hairlić
     Ajsela Mutapčić
     Emira Mujèinović
     Hatija Jašarević
     Nevresa Buljubašić
     Mustafa Pedljić     
     Suada Osmanović
     Nirmela Halilović
     Elvira Suljkić

Profesori njemačkog jezika
     
Elvira Kahvić
     Azra Muharemović

Profesori engleskog jezika
    
Amela Nurikić
     Zlata Kikanović
     Esmir Ćudić
     Irena Osmić 

Profesori mašinske grupe predmeta

     Spahija Suljagić
     Fikret Hodžžić
     Esad Zahirović
     Halim Jahić
     Mirela Jagodić
     Midhat Gergić
     Selver Salkić

Nastavnici praktične nastave - mašinska struka
       
     Fikret Šiljić
     Mirzad Nišić
     Muharem Bjelić

     Damir Hodžić

     Edin Smajlović  

Profesori saobračajne grupe predmeta

     Enes Softić

Nastavnici praktične nastave - saobraćajna struka
     Mirzad Jašarević

Profesori poljoprivredne grupe predmeta
     Hasan Čaušević