Uposlenici PDF Ispis E-mail
Utorak, 15 Juli 2008

Rukovodno i nastavno osoblje u našoj školi:

 

Direktor škole
    Sumedin Nišić

Pomoćnik direktora
     Mirsad Mušić

Koordinator praktične nastave
     Safet Omerović

Pedagog
    
Elvira Isaković

Sekretar
    
Nermin Okić

Profesori bosanskog jezika
     Sadil Mehmedović
     Sabina Jašarević
     Jasnela Moranjkić
     Nasiha Avdić
     Velida Mutapčić
     Almira Zahirović

Profesori historije i geografije
     
Milada Mašić
     Zlata Đonlagić

     Adnan Avdić

Profesori tjelesnog i zdravstvenog odgoja
     Mehmedalija Smajlović
     Mustafa Ibrahimović
     Adiba Bajraktarević
     Admir Husarić

     Elvir Ćudić  

Profesori matematike
     Mensura Salkić
     Edina Ibrahimović
     Samra Moranjkić
     Enisa Bećirović

     Neda Bašić  

Profesori fizike
     Salen Snagić

Profesori informatike

     Mirzet Ordagić
     Sulejman Suljić
     Maida Imamović

Profesori demokratije i ljudskih prava
    
Adnana Ibrić

Profesori hemije
    
Nasiha Musić

Profesori biologije
     Nihad Imširović

Profesori ekonomske grupe predmeta
     Pajica Perić
     Izeta Hodžić
     Suada Hairlić
     Ajsela Mutapčić
     Sadeta Djedović
     Emira Mujčinović
     Hatija Jašarević
     Nevresa Buljubašić
     Mustafa Pedljić
     Husnija Okić
     Suada Osmanović
     Nirmela Halilović

Profesori njemačkog jezika
     
Elvira Kahvić
     Azra Muharemović

Profesori engleskog jezika
    
Amela Nurikić
     Zlata Kikanović
     Esmir Ćudić

Profesori mašinske grupe predmeta
     Spahija Suljagić
     Fikret Hodžić
     Esad Zahirović
     Halim Jahić
     Šefik Bećirović
     Mirela Jagodić
     Midhat Gergić
     Selver Salkić

Nastavnici praktične nastave - mašinska struka
     Osman Omić
     Anto Šimić
     Meho Ibrić
     Fikret Šiljić
     Mirzad Nišić
     Muharem Bjelić
     Edin Smajlović

Profesori saobraćajne grupe predmeta
     Enes Softić   

Nastavnici praktične nastave - saobraćajna struka
     Mirzad Jašarević

Profesori poljoprivredne grupe predmeta
     Hasan Čaušević