JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
Školska godina: 2014/2015

RASPORED ČASOVA

Važi od: 01.09.2014.


RbPrezime i imePonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetak
1234567891011121312345678910111213123456789101112131234567891011121312345678910111213
1.Jahić Halim
2 am+v
2 br+z
3 mtcnc
1 mtkp
2 am+v
2 mtkp
3 mtcnc
3 mtkp
1 mtkp
3 br
3 mtkp
3 mtcnc
2 mtkp
2 br+z
2 mtcnc
3 mtcnc
2 br+z
1 mtkp
3 br
2 br+z
2 mtcnc
2.Suljagić Spahija
3 mtcnc
4 mtcnc
4 mtcnc
4 mtcnc
4 mtcnc
4 mtcnc
4 mtkp
3 mtkp
4 mtkp
4 mtcnc
4 mtcnc
3 mtcnc
3 mtcnc
4 mtcnc
4 mtkp
3 am
3 am
3 am
3 mtkp
3 am
3.Zahirović Esad
1 am+v
2 mtcnc
3 mtkp
2 mtkp
2 mtcnc
2 am+v
4 mtkp
4 mtcnc
1 am+v
2 mtkp
2 am+v
1 am+v
3 mtkp
2 br+z
4 mtkp
3 mtcnc
4 mtcnc
3 mtcnc
4 mtkp
2 br+z
2 mtcnc
2 mtkp
4.Hodžić Fikret
2 mtkp
1 mtkp
2 mtcnc
1 elteh
1 zav
3 mtcnc
1 am+v
3 mtkp
3 mtcnc
1 el
3 mtkp
3 mtkp
1 zav
5.Jagodić Mirela
3 mtcnc
1 am+v
3 mtcnc
1 mtkp
1 mtkp
1 mtkp
1 zav
2 mtcnc
1 am+v
1 zav
1 zav
2 mtkp
1 zav
3 mtkp
1 am+v
1 zav
2 mtkp
3 mtkp
1 mtkp
1 zav
2 mtcnc
3 mtcnc
6.Gergić Midhat
1 am+v
1 am+v
2 br+z
1 am+v
4 mtkp
3 mtcnc
3 mtkp
1 am+v
3 mtkp
4 mtkp
1 am+v
1 am+v
3 br
1 am+v
3 mtcnc
4 mtcnc
3 br
4 mtcnc
4 mtcnc
2 br+z
7.Salkić Selver
4 mtkp
2 mtkp
4 mtkp
4 mtkp
2 mtcnc
2 mtkp
2 mtkp
3 mtkp
2 mtcnc
2 mtkp
2 mtcnc
2 mtcnc
4 mtkp
2 mtkp
3 mtkp
8.Softić Enes
3 vmv
3 vmv
2 am+v
2 am+v
2 am+v
2 am+v
3 vmv
2 am+v
3 vmv
3 vmv
2 am+v
3 vmv
1 am+v
3 vmv
3 vmv
1 am+v
3 vmv
3 vmv
3 vmv
3 vmv
3 vmv
3 vmv
3 vmv
3 vmv
9.Okić Husnija
1 ppt
3 ppt
2 ekt
4 2ekt
4 1ekt
3 ppt
2 ekt
1 ekt
3 1ekt
4 1ekt
4 2ekt
4 ppt
4 ppt
3 1ekt
2 trg
1 ekt
1 ppt
2 trg
10.Hodžić Izeta
3 2ekt
1 ekt
2 trg
2 ppt
3 1ekt
1 ppt
1 ekt
2 ug+k
1 ppt
2 trg
2 ekt
3 1ekt
2 ug+k
3 1ekt
2 ppt
1 trg
2 ekt
1 trg
3 2ekt
11.Jašarević Hatija
2 am+v
1 el
2 br+z
3 ppt
1 trg
2 trg
2 trg
2 am+v
1 el
2 trg
4 1ekt
4 2ekt
3 1ekt
3 ppt
3 trg
1 trg
1 trg
3 trg
3 1ekt
1 trg
1 trg
2 br+z
12.Buljubašić Nevresa
3 ppt
2 ekt
3 2ekt
3 1ekt
1 ug
2 ug+k
1 ug
2 ug+k
4 ppt
3 1ekt
3 2ekt
3 ppt
2 ppt
1 ekt
1 ppt
3 ppt
2 ekt
4 ppt
2 ekt
13.Ivanović Pajica
2 ppt
4 ppt
4 ppt
1 ppt
3 2ekt
1 ppt
1 ekt
3 2ekt
2 ekt
1 ekt
4 ppt
4 2ekt
2 ekt
4 1ekt
1 ekt
1 ppt
1 ppt
4 2ekt
4 1ekt
2 ppt
1 ekt
4 ppt
14.Mutapčić Ajsela
4 1ekt
4 1ekt
1 ekt
4 2ekt
3 ppt
3 2ekt
1 ekt
3 1ekt
2 ppt
2 ekt
4 2ekt
15.Pedljić Mustafa
2 ppt
3 trg
3 2ekt
4 ppt
3 trg
4 ppt
3 trg
2 ekt
2 ppt
2 ekt
3 1ekt
3 ppt
3 trg
16.Mujčinović Emira
4 2ekt
3 1ekt
4 1ekt
4 ppt
3 ppt
3 2ekt
4 2ekt
4 2ekt
4 1ekt
3 1ekt
3 ppt
4 ppt
3 2ekt
17.Hairlić Suada
2 ekt
1 ekt
2 ppt
4 2ekt
3 1ekt
3 2ekt
4 1ekt
4 1ekt
4 2ekt
4 1ekt
4 2ekt
4 1ekt
3 ppt
18.Osmanović Suvada
3 1ekt
1 trg
4 ppt
3 ppt
3 2ekt
3 vmv
1 trg
3 1ekt
3 ppt
3 vmv
4 ppt
3 2ekt
19.Halilović Nirmela
2 trg
2 ppt
3 trg
3 2ekt
4 ppt
3 trg
3 trg
2 ekt
2 ppt
2 ekt
3 1ekt
3 ppt
4 ppt
20.Muminović Aida
3 ppt
3 2ekt
4 ppt
3 1ekt
2 ppt
3 ppt
1 ppt
2 ppt
4 2ekt
2 ppt
4 ppt
4 1ekt
3 ppt
4 2ekt
4 ppt
3 2ekt
4 1ekt
3 ppt
1 ppt
2 ppt
3 1ekt
21.Salkić Mensura
3 1g
2 ekt
3 1g
3 2g
3 2g
2 ekt
2 elteh
2 elteh
2 elteh
2 elteh
4 2ekt
3 1g
3 2g
3 1g
3 2g
4 1ekt
4 2ekt
3 2g
3 1g
4 1ekt
2 elteh
22.Ibrahimović Edina
3 1ekt
4 2g
2 2g
4 1g
4 2g
4 1g
4 2g
3 2ekt
4 1g
4 2g
4 2g
2 1g
3 1ekt
3 2ekt
3 2ekt
4 1g
2 2g
2 1g
2 2g
2 1g
4 1g
23.Moranjkić Samra
1 ekt
2 ppt
1 friz
1 mtkp
4 mtkp
1 elteh
1 friz
1 ekt
1 ppt
1 elteh
1 mtkp
2 ppt
1 ppt
1 elteh
1 mtkp
4 mtkp
4 mtkp
1 mtkp
1 elteh
24.Matematika Neodređeno
3 elteh
2 am+v
3 mtkp
3 vmv
3 el
3 mtkp
3 mtcnc
3 elteh
3 el
3 elteh
3 vmv
2 am+v
3 mtcnc
3 mtkp
3 br
3 vmv
3 br
3 mtcnc
3 am
25.Matematika K2
2 mtkp
2 mtcnc
1 am+v
2 br+z
2 el
2 mtcnc
2 mtkp
1 am+v
2 mtkp
2 el
4 mtcnc
2 br+z
2 mtkp
1 ug
2 mtcnc
4 mtcnc
2 mtcnc
4 mtcnc
1 ug
26.Matematika K3
1 trg
1 el
1 trg
1 zav
1 el
1 zav
27.Snagić Salen
3 2g
4 1g
3 1g
3 2g
2 2g
1 am+v
4 2g
4 1g
1 mtkp
1 am+v
1 mtkp
3 1g
3 2g
2 1g
4 1g
4 2g
2 2g
1 mtkp
3 1g
2 1g
4 1g
4 2g
28.Fizika Konkurs
2 mtcnc
1 elteh
2 mtkp
1 el
2 mtcnc
1 elteh
2 elteh
1 zav
1 el
2 elteh
2 mtkp
2 mtcnc
1 zav
1 elteh
2 mtkp
2 elteh
29.Mehmedović Sadil
3 1g
3 2g
4 2g
3 1g
3 2g
4 1g
3 2g
4 1g
4 2g
3 1g
4 1g
3 1g
3 2g
4 1g
4 2g
3 2g
4 1g
4 2g
3 1g
4 2g
30.Jašarević Sabina
4 ppt
1 ppt
4 2ekt
2 ekt
1 friz
2 ekt
1 friz
2 ppt
4 1ekt
2 ekt
1 ekt
1 ppt
4 1ekt
4 ppt
1 trg
2 ppt
4 2ekt
1 ekt
1 trg
31.Moranjkić M. Jasnela
3 ppt
2 1g
3 1ekt
1 ug
1 am+v
1 el
2 1g
2 2g
2 1g
2 2g
2 2g
3 1ekt
3 ppt
3 2ekt
1 am+v
1 el
1 ug
3 2ekt
2 2g
32.Zahirović Almira
2 mtcnc
2 am+v
2 br+z
1 elteh
2 mtkp
2 mtcnc
2 am+v
2 mtcnc
4 mtkp
1 zav
1 elteh
2 mtkp
4 mtkp
1 mtkp
4 mtcnc
1 zav
2 br+z
1 mtkp
4 mtcnc
33.Avdić Nasiha
2 ug+k
2 ug+k
3 elteh
3 am
3 vmv
3 br
2 elteh
3 vmv
3 am
3 elteh
2 elteh
3 br
34.Smajlović Velida
2 trg
3 mtkp
2 el
3 el
3 ug
3 mtcnc
3 mtcnc
3 el
3 mtkp
3 ug
2 el
2 trg
4 polj
2 friz
3 trg
2 friz
4 polj
3 trg
2 friz
35.Nurikić Amela
2 1g
2 2g
3 1g
2 ekt
3 2g
3 1g
3 2g
3 1g
2 1g
3 1g
2 ppt
2 elteh
2 ppt
2 2g
3 1g
3 2g
3 2g
2 1g
2 2g
2 ekt
2 elteh
36.Kikanović Zlata
1 friz
1 friz
1 friz
4 1ekt
4 ppt
1 elteh
2 ug+k
1 el
2 ug+k
1 elteh
3 trg
4 ppt
3 2ekt
4 2ekt
1 ppt
3 trg
4 2ekt
1 ppt
4 1ekt
3 2ekt
1 el
37.Ćudić Esmir
4 2g
3 1ekt
1 trg
2 trg
4 1g
4 2g
1 ekt
1 trg
4 1g
4 2g
4 1g
2 friz
3 ppt
2 trg
1 ekt
4 2g
2 friz
3 ppt
4 1g
4 2g
3 1ekt
38.Mehić Irena
4 polj
2 mtcnc
3 elteh
3 el
3 el
2 mtcnc
3 el
3 mtcnc
1 mtkp
4 mtcnc
3 mtkp
3 mtkp
4 mtkp
2 mtkp
4 polj
2 mtkp
4 mtcnc
3 elteh
3 mtcnc
4 mtkp
1 mtkp
39.Engleski Konkurs
1 ug
2 ug+k
2 el
2 am+v
3 ug
3 ug
2 el
2 am+v
2 ug+k
1 zav
1 am+v
2 br+z
1 am+v
1 zav
1 ug
2 br+z
40.Kahvić Elvira
3 1g
3 2g
4 1g
2 2g
2 1g
4 1ekt
4 2g
2 2g
4 2ekt
4 1g
4 2g
2 1g
4 2ekt
4 2g
4 1g
2 1g
3 1g
3 2g
3 2g
3 1g
4 1ekt
41.Muharemović Azra
1 ppt
4 ppt
2 ppt
2 ug+k
1 ekt
3 1ekt
3 2ekt
3 ppt
2 ug+k
2 ekt
2 ppt
1 ppt
3 ppt
3 2ekt
2 ekt
1 ekt
4 ppt
1 ppt
3 1ekt
42.Latinski Konkurs
3 2g
3 1g
3 2g
3 1g
43.Ordagić Mirzet
2 elteh
1 ug
1 elteh
2 2g
2 1g
1 friz
4 1g
4 2g
1 trg
3 1g
3 2g
1 ekt
1 ppt
44.Suljić Sulejman
1 el
3 mtkp
1 elteh
3 mtkp
1 am+v
1 elteh
1 zav
1 mtkp
1 elteh
3 mtcnc
1 el
1 el
1 elteh
3 mtcnc
45.Elektro Neodređeno 1
2 el
2 el
2 el
2 elteh
2 elteh
2 elteh
2 elteh
1 el
3 elteh
2 el
3 elteh
2 el
2 el
3 elteh
3 elteh
2 elteh
3 elteh
2 elteh
1 el
3 elteh
1 el
46.Elektro Neodređeno 2
3 el
3 elteh
3 elteh
2 el
2 elteh
3 elteh
2 el
2 el
3 elteh
3 el
1 elteh
3 elteh
3 elteh
1 elteh
2 elteh
3 elteh
3 elteh
3 elteh
1 elteh
1 elteh
3 elteh
47.Elektrotehnika K1
2 elteh
1 friz
1 am+v
3 el
3 el
3 el
48.Elektrotehnika K2
1 elteh
2 el
2 el
3 elteh
3 el
3 el
3 el
49.Elektrotehnika K3
3 elteh
2 elteh
1 el
2 el
2 el
50.Smajlović Mehmedalija
4 1g
2 1g
3 ppt
4 2g
2 trg
1 ekt
2 ppt
1 ppt
2 2g
4 ppt
51.Ibrahimović Mustafa
1 trg
3 2ekt
4 2ekt
3 1ekt
4 1ekt
2 ekt
3 1g
3 2g
3 2g
2 elteh
1 elteh
52.Bajrektarević Adiba
4 mtcnc
4 mtkp
3 elteh
2 mtkp
3 el
1 am+v
4 polj
3 mtcnc
2 mtcnc
3 mtkp
53.Husarić Admir
2 br+z
3 ug
1 friz
1 zav
1 ug
2 friz
2 ug+k
3 trg
3 am
3 br
54.Tjelesni Konkurs
3 vmv
1 el
2 el
2 am+v
1 mtkp
55.Omerović Safet
2 ekt
2 ekt
56.Mašić Milada
2 2g
2 1g
1 ppt
1 trg
4 1g
1 ppt
2 ppt
3 1g
1 el
2 2g
1 ekt
1 elteh
2 elteh
2 1g
3 2g
1 ekt
4 2g
2 ppt
2 ppt
1 trg
1 elteh
1 el
2 elteh
57.Historija Konkurs
2 mtkp
3 vmv
1 am+v
1 ug
3 vmv
1 am+v
1 mtkp
2 mtcnc
1 mtkp
2 mtkp
1 zav
3 am
1 zav
3 br
2 mtcnc
1 ug
3 br
3 am
58.Đonlagić Zlata
2 trg
3 1g
2 ekt
2 1g
2 ppt
1 am+v
3 2g
4 2g
2 1g
2 2g
2 trg
2 2g
2 ekt
1 am+v
1 ug
4 1g
2 ppt
1 ug
59.Sociologija Konkurs
4 ppt
3 2g
4 ppt
4 1ekt
3 1g
4 1ekt
4 mtkp
4 mtcnc
3 1g
4 2ekt
4 mtkp
4 mtcnc
3 2g
4 2ekt
60.Ibrić Adnana
3 ppt
3 ug
3 elteh
3 mtkp
3 mtcnc
3 el
2 1g
3 el
3 ug
3 mtkp
3 mtcnc
2 2g
3 1ekt
3 ppt
3 elteh
3 elteh
3 trg
2 2g
3 2ekt
3 trg
3 2ekt
2 1g
3 1ekt
61.Mušić Mirsad
4 2g
4 1g
62.Musić Nasiha
2 2g
1 friz
4 1g
4 2g
3 ug
4 1g
4 2g
3 1g
3 2g
2 2g
3 ug
3 ug
3 1g
3 2g
2 1g
3 1g
3 2g
2 friz
1 friz
1 trg
1 trg
2 1g
2 friz
63.Hemija Konkurs
1 friz
1 friz
2 friz
2 friz
1 friz
1 friz
1 elteh
1 mtkp
1 ug
1 el
2 friz
2 friz
1 mtkp
1 elteh
1 ug
1 el
64.Biologija K1
1 friz
1 friz
3 1g
3 1g
3 2g
1 friz
2 1g
1 friz
2 2g
3 2g
4 1g
2 1g
3 1g
3 2g
2 friz
4 1g
4 2g
1 ug
4 1g
4 2g
2 friz
2 2g
4 2g
1 ug
65.Biologija K2
2 trg
1 ppt
1 ekt
1 ekt
1 ppt
2 trg
66.Roba Konkurs
1 trg
2 trg
2 ug+k
2 trg
1 trg
1 trg
2 ug+k
67.Čaušević Hasan
4 polj
4 polj
4 polj
4 polj
4 polj
4 polj
4 polj
4 polj
4 polj
4 polj
4 polj
4 polj
4 polj
68.Psihologija Konkurs
2 friz
4 1g
4 1g
4 2g
4 2g
2 friz
69.Logika i Filozofija
4 1g
4 2g
4 1g
4 2g
4 1g
4 2g
70.Likovno Konkurs
1 friz
2 1g
2 friz
2 2g
71.Hadžić Hazim
1 friz
2 elteh
1 el
2 am+v
1 am+v
1 elteh
2 mtcnc
2 mtkp
2 el
2 ug+k
1 mtkp
2 2g
2 trg
2 ekt
1 ppt
1 ekt
2 friz
2 br+z
1 zav
1 ug
2 1g
1 trg
2 ppt
72.Omić Osman
1 mtkp
2 br+z
2 br+z
2 br+z
1 am+v
1 am+v
73.Šimić Anto
3 br
3 br
3 br
2 mtcnc
2 mtkp
74.Ibrić Meho
1 zav
2 br+z
2 br+z
1 zav
1 am+v
75.Šiljić Fikret
3 br
3 br
3 br
2 mtcnc
2 mtkp
3 br
76.Jusić Ibrahim
3 am
3 am
2 am+v
2 am+v
2 am+v
77.Bjelić Muharem
3 am
3 am
3 am
2 am+v
2 am+v
78.Nišić Mirzad
3 am
3 am
3 am
3 am
1 am+v
1 am+v
79.Bećirović Zuhdija
2 ug+k
1 ug
2 ug+k
2 ug+k
1 ug
2 ug+k
3 ug
3 ug
3 ug
80.Barčić Nusret
3 ug
2 ug+k
1 ug
3 ug
2 ug+k
1 ug
1 ug
1 ug
2 ug+k
2 ug+k
81.Kuhar Konkurs
2 ug+k
2 ug+k
82.Jašarević Mirzad
3 vmv
83.Frizer K1
2 friz
2 friz
1 friz
1 friz
1 friz
1 friz
84.Frizer K2
2 friz
2 friz

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net