JU MSŠ Srebrenik
Prva i druga smjena
Školska godina: 2013/2014

RASPORED ČASOVA

Važi od: 04.11.2013.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
1234567891011121312345678910111213123456789101112131234567891011121312345678910111213
1.Bećirović Šefik
2 mtkp
3 mtcnc
3 mtkp
3 mtcnc
1 mtcnc
3 mtkp
1 mtkp
4 mtkp
3 mtcnc
2 mtkp
3 mtkp
4 mtkp
2 mtcnc
4 mtkp
2 mtcnc
1 mtkp
1 mtkp
1 mtcnc
3 mtcnc
3 mtkp
2.Jahić Halim
4 mtcnc
2 am
3 mtcnc
2 am
3 mtkp
1 mtcnc
2 mtcnc
1 mtcnc
1 mtkp
4 mtcnc
2 mtkp
4 mtcnc
3 pvc
2 br
2 mtkp
3 mtkp
2 mtcnc
1 mtkp
2 br
3 pvc
3 mtcnc
3.Suljagić Spahija
3 am
2 am
3 mtcnc
3 vmv
4 mtcnc
3 am
2 am
3 vmv
4 mtcnc
3 am
3 am
4 mtcnc
3 mtcnc
4 mtcnc
3 vmv
3 mtcnc
4 mtcnc
4 mtcnc
4.Zahirović Esad
2 am
3 mtcnc
2 mtcnc
2 mtkp
4 mtcnc
2 mtkp
4 mtkp
2 mtkp
3 mtkp
2 br
3 mtcnc
2 mtcnc
4 mtkp
2 mtcnc
2 vmv
4 mtcnc
3 mtkp
2 br
2 vmv
3 mtkp
2 am
5.Hodžić Fikret
1 am+v
1 elteh
1 mtkp
1 mtcnc
1 br+z
4 mtcnc
2 mtcnc
1 el
4 mtcnc
1 br+z
2 mtkp
2 mtkp
6.Jagodić Mirela
1 mtcnc
1 am+v
1 am+v
1 am+v
1 br+z
1 br+z
1 mtkp
2 mtcnc
2 mtkp
2 mtcnc
1 am+v
1 br+z
1 br+z
1 am+v
1 mtkp
1 am+v
1 mtcnc
1 br+z
1 br+z
7.Gergić Midhat
1 am+v
3 mtkp
1 am+v
1 am+v
3 mtcnc
3 mtcnc
3 mtkp
1 am+v
3 mtcnc
2 br
3 br
1 am+v
4 mtkp
3 pvc
1 am+v
2 br
3 pvc
3 br
4 mtkp
8.Salkić Selver
4 mtkp
2 mtcnc
3 mtkp
2 mtkp
4 mtkp
2 mtcnc
4 mtkp
2 mtkp
3 mtkp
4 mtkp
3 br
4 mtkp
3 br
9.Memić Edina
2 mtcnc
3 mtkp
3 mtkp
2 mtkp
2 mtcnc
3 mtcnc
2 mtcnc
2 mtkp
3 mtcnc
2 mtkp
3 mtkp
4 mtcnc
4 mtcnc
10.Softić Enes
3 vmv
1 am+v
3 vmv
3 vmv
3 vmv
3 vmv
3 vmv
3 vmv
3 vmv
2 vmv
3 vmv
3 vmv
2 vmv
2 vmv
3 vmv
1 am+v
2 vmv
3 vmv
2 vmv
3 vmv
2 vmv
11.Okić Husnija
3 1ekt
3 1ppt
4 1ekt
4 2ekt
4 1ekt
1 1ekt
4 2ekt
3 2ekt
4 1ppt
3 1ppt
4 1ppt
1 ppt
4 2ekt
4 2ppt
4 1ppt
3 1ekt
3 2ekt
4 2ppt
1 1ekt
4 1ekt
1 ppt
12.Hodžić Izeta
1 trg
2 1ekt
2 ug
1 ppt
2 1ekt
1 1ekt
2 ug
1 1ekt
2 trg
1 trg
2 ppt
2 trg
1 1ekt
2 ppt
1 ppt
2 trg
2 1ekt
13.Djedović Sadeta
2 ppt
1 1ekt
3 1ekt
2 2ekt
2 2ekt
2 1ekt
1 ppt
3 1ekt
3 2ekt
1 ppt
1 trg
1 1ekt
1 ug+k
1 trg
2 1ekt
2 ppt
1 ppt
2 2ekt
1 1ekt
3 2ekt
1 1ekt
1 ppt
1 ug+k
14.Jašarević Hatija
3 1trg
3 2trg
2 2ekt
3 1ekt
2 1ekt
2 am
3 1ekt
3 1trg
3 2trg
1 trg
1 trg
2 1ekt
2 trg
1 trg
2 2ekt
3 2ekt
1 trg
2 trg
3 2ekt
2 br
2 am
2 br
15.Buljubašić Nevresa
1 trg
3 1ppt
1 trg
3 1ekt
2 2ekt
2 ug
4 1ppt
3 2ekt
2 ug
2 ug
2 1ekt
3 2ekt
3 1ppt
2 1ekt
3 1ekt
4 1ppt
2 2ekt
3 pvc
16.Ivanović Pajica
2 1ekt
3 1ppt
4 1ekt
4 1ppt
4 2ppt
3 1ppt
3 1ppt
1 ppt
2 ppt
3 1ppt
4 2ekt
4 2ppt
1 1ekt
4 1ppt
4 2ekt
3 1ppt
4 1ekt
17.Mutapčić Ajsela
4 2ekt
3 2ekt
4 1ppt
4 2ppt
3 1ekt
4 1ekt
4 1ekt
4 2ekt
2 ppt
2 2ekt
4 2ekt
2 1ekt
18.Pedljić Mustafa
3 2ekt
4 1ppt
3 2ekt
3 1ppt
3 1ekt
3 vmv
3 1ppt
3 2ekt
3 1ekt
3 1ekt
4 2ppt
3 1ppt
19.Mujčinović Emira
4 1ppt
4 2ekt
4 1ekt
4 2ppt
4 1ppt
4 1ekt
4 2ppt
4 2ppt
4 2ppt
4 2ppt
4 polj
4 2ekt
1 el
20.Hairlić Suada
4 1ekt
2 ppt
1 1ekt
4 1ekt
4 2ekt
2 2ekt
4 2ppt
2 1ekt
3 1ekt
4 2ekt
4 1ppt
3 2ekt
3 1ekt
21.Osmanović Suvada
2 trg
3 2trg
3 2trg
3 2trg
3 2trg
22.Halilović Nirmela
4 1ppt
2 ppt
3 2ekt
4 1ppt
4 2ppt
2 2ekt
2 ppt
2 2ekt
2 1ekt
2 1ekt
3 1ekt
4 2ppt
3 1ppt
23.Muminović Aida
3 1ppt
3 1ekt
1 ppt
3 2ekt
2 ppt
1 ppt
4 2ekt
4 1ppt
4 2ppt
4 2ekt
2 ppt
3 1ppt
4 1ppt
4 1ekt
2 ppt
3 1ekt
4 2ppt
3 1ppt
2 ppt
3 2ekt
4 1ppt
4 2ppt
4 1ekt
3 1ppt
24.Salkić Mensura
3 2ekt
2 2g
4 mtcnc
2 1ekt
3 2ekt
2 ppt
4 mtcnc
2 1ekt
2 2g
3 1ekt
2 1g
2 2ekt
2 ppt
4 mtcnc
2 2g
2 1g
2 2ekt
2 1g
2 ppt
3 1ekt
25.Ibrahimović Edina
3 1g
3 2g
3 1g
4 1g
4 1g
4 2g
4 1g
4 2g
1 trg
3 2g
3 1g
1 trg
3 1g
3 2g
4 2g
3 2g
3 1g
4 1g
4 1g
4 2g
4 2g
4 2g
3 2g
26.Moranjkić Samra
1 friz
1 1g
1 2g
1 ppt
1 2g
1 1ekt
4 1ekt
1 1g
4 mtkp
1 friz
1 1ekt
4 2ekt
1 2g
4 mtkp
1 1g
4 1ekt
1 ppt
4 mtkp
4 2ekt
4 1ekt
27.Bećirović Enisa
2 mtcnc
2 mtkp
1 mtkp
1 mtcnc
2 mtkp
3 vmv
2 mtcnc
1 mtcnc
1 mtkp
1 br+z
3 vmv
1 mtcnc
2 mtcnc
2 mtkp
3 vmv
1 mtcnc
1 mtkp
1 br+z
2 mtcnc
2 mtkp
1 mtkp
28.Bašić Neda
2 am
3 am
1 am+v
3 am
2 am
3 mtcnc
3 mtkp
3 mtkp
1 am+v
1 am+v
2 vmv
3 br
3 pvc
2 br
3 mtcnc
2 vmv
3 pvc
3 mtkp
3 mtcnc
2 br
3 br
29.Džindo Sabina
1 el
1 elteh
2 el
2 elteh
1 elteh
1 el
1 elteh
2 elteh
2 el
2 elteh
1 ug+k
2 elteh
1 elteh
1 ug+k
30.Snagić Salen
1 2g
3 2g
3 1g
1 am+v
4 2g
2 2g
4 1g
2 1g
1 1g
4 1g
4 2g
2 1g
4 1g
4 2g
3 1g
3 2g
1 1g
1 am+v
3 1g
2 2g
3 1g
3 2g
1 2g
31.Đedović Edis
1 mtcnc
2 mtcnc
1 mtkp
1 el
2 elteh
1 elteh
2 mtcnc
2 mtkp
1 mtkp
2 mtkp
2 elteh
1 br+z
1 mtcnc
2 mtkp
2 elteh
1 elteh
1 mtkp
1 mtcnc
2 mtcnc
1 elteh
1 el
1 br+z
32.Mehmedović Sadil
3 1g
4 2g
3 2g
3 1g
4 2g
4 1g
4 2g
4 1g
4 1g
4 2g
4 1g
4 1g
4 2g
3 2g
3 1g
3 2g
3 1g
3 2g
4 1g
3 1g
3 2g
33.Jašarević Sabina
1 1ekt
2 2g
4 1ekt
2 1g
3 2ekt
3 1ppt
1 1ekt
3 1ekt
2 2g
2 1g
3 2ekt
4 2ekt
3 1ppt
4 1ekt
4 2ekt
3 1ekt
2 2g
1 1ekt
2 1g
34.Moranjkić M. Jasnela
1 2g
2 ppt
4 2ppt
1 1g
2 2ekt
2 1ekt
1 2g
2 ppt
4 1ppt
2 2ekt
1 ppt
1 2g
1 2g
1 1g
1 ppt
4 1ppt
4 2ppt
2 1ekt
1 1g
35.Zahirović Almira
1 mtkp
4 mtcnc
3 am
4 mtkp
1 mtkp
1 mtcnc
3 am
1 br+z
4 mtcnc
3 mtkp
3 mtcnc
1 am+v
3 mtkp
1 br+z
1 mtcnc
1 mtcnc
1 am+v
3 mtcnc
4 mtkp
36.Avdić Nasiha
1 el
2 am
2 el
2 ug
3 ug
2 el
2 am
3 ug
1 elteh
2 ug
2 elteh
2 br
1 el
2 br
1 ug+k
2 elteh
2 elteh
1 elteh
1 ug+k
37.Smajlović Velida
3 2trg
3 1trg
1 friz
3 2trg
3 1trg
1 friz
2 mtcnc
3 polj
2 trg
1 friz
1 trg
2 mtkp
4 polj
2 mtcnc
2 mtkp
4 polj
1 trg
2 trg
3 polj
38.Isić Zehra
3 vmv
2 vmv
3 br
3 pvc
3 vmv
3 pvc
3 br
2 vmv
39.Nurikić Amela
1 ppt
2 2g
1 elteh
1 2g
2 1g
1 1ekt
1 friz
1 1g
2 2g
1 1g
2 1g
1 friz
2 1g
1 1g
2 2g
1 2g
2 1g
1 2g
1 ppt
1 1ekt
1 elteh
40.Kikanović Zlata
3 2trg
4 2ppt
3 1trg
4 1ekt
3 1trg
3 1trg
3 2trg
4 1ekt
3 2ekt
3 2ekt
3 1ppt
3 1ekt
4 2ppt
2 trg
3 1ppt
4 1ppt
2 2ekt
2 trg
3 1ekt
4 1ppt
2 2ekt
41.Ćudić Esmir
4 1g
3 2g
3 1g
3 1g
3 2g
2 ppt
4 2ekt
4 1g
4 2g
3 1g
2 ppt
4 2ekt
3 1g
3 2g
2 1ekt
4 2g
4 1g
4 2g
3 2g
4 1g
4 2g
2 1ekt
3 2g
42.Osmić Irena
3 mtkp
4 mtcnc
2 mtkp
3 polj
2 mtcnc
4 mtkp
3 mtcnc
1 mtcnc
2 elteh
2 mtcnc
1 mtcnc
4 mtcnc
4 polj
1 mtkp
2 mtkp
2 elteh
3 mtkp
3 mtcnc
4 polj
4 mtkp
1 mtkp
3 polj
43.Bajrektarević Lemana
1 el
2 ug
3 ug
2 el
2 am
1 el
1 br+z
3 ug
1 trg
2 vmv
1 ug+k
2 el
2 br
2 ug
2 am
1 am+v
1 trg
1 br+z
2 br
2 vmv
1 am+v
1 ug+k
44.Kahvić Elvira
3 1g
4 1g
3 2g
4 2ekt
2 1g
2 2g
1 2g
3 1g
3 2g
4 2ekt
4 2g
1 2g
2 1g
1 1g
3 2g
3 1g
1 1g
2 2g
1 1g
4 1g
4 2g
45.Muharemović Azra
3 1ppt
4 2ppt
4 1ppt
1 ug+k
1 ppt
1 1ekt
2 1ekt
4 1ekt
3 2ekt
3 1ekt
2 2ekt
3 1ppt
4 1ppt
3 1ekt
1 1ekt
2 1ekt
2 ppt
1 ppt
4 2ppt
4 1ekt
2 2ekt
3 2ekt
2 ppt
1 ug+k
46.Šećić Samra
3 1g
3 2g
3 1g
3 2g
47.Ordagić Mirzet
1 ppt
1 1ekt
1 2g
3 1g
3 2g
2 1g
1 friz
1 1g
1 el
4 1g
4 2g
2 2g
2 elteh
48.Suljić Sulejman
3 mtcnc
1 elteh
1 br+z
2 elteh
2 elteh
3 mtkp
1 elteh
1 mtkp
1 mtcnc
1 elteh
1 elteh
2 elteh
1 am+v
3 mtcnc
3 mtkp
2 elteh
1 elteh
49.Likić Jasmin
1 ppt
1 1ekt
2 ppt
2 elteh
1 friz
2 2ekt
2 ppt
2 2ekt
2 1ekt
2 1ekt
2 elteh
2 elteh
50.Imamović Maida
2 el
2 elteh
1 el
3 1g
3 2g
2 1g
2 el
1 el
2 el
2 el
1 ug+k
2 elteh
1 el
1 el
1 trg
2 2g
1 el
51.Džanković Ermin
2 el
2 el
2 el
1 br+z
1 el
2 el
1 el
2 el
2 el
1 mtkp
1 mtcnc
1 elteh
1 ug+k
1 am+v
1 trg
4 1g
4 2g
52.Rahmanović Meris
1 el
2 elteh
1 elteh
1 el
2 el
2 el
53.Bektić Edis
2 elteh
1 elteh
1 elteh
1 el
2 el
2 el
54.Smajlović Mehmedalija
4 2ppt
1 1g
2 ppt
3 2g
4 2ekt
3 1g
4 1ppt
4 1ekt
1 2g
3 1ppt
55.Ibrahimović Mustafa
4 2g
2 1ekt
3 1ekt
2 2ekt
2 2g
4 1g
3 2ekt
1 1ekt
2 1g
2 2g
1 ppt
56.Bajrektarević Adiba
1 mtcnc
2 elteh
2 mtkp
1 mtkp
1 ug+k
3 mtkp
3 mtcnc
4 polj
3 polj
3 polj
2 mtcnc
57.Husarić Admir
3 1trg
3 2trg
3 am
3 ug
2 ug
2 trg
2 br
1 trg
3 pvc
1 friz
3 br
58.Ćudić Elvir
1 br+z
4 mtkp
2 el
2 am
2 el
2 vmv
1 elteh
3 vmv
4 mtcnc
1 el
1 am+v
59.Omerović Safet
1 1ekt
1 1ekt
60.Mašić Milada
2 2g
1 2g
1 1g
2 1g
2 1ekt
1 1g
1 2g
2 1g
4 2g
1 trg
2 2g
1 ppt
2 2ekt
2 ppt
1 ppt
1 trg
2 2ekt
1 ppt
3 2g
2 1ekt
4 1g
3 1g
2 ppt
61.Avdić Adnan
1 mtcnc
2 mtkp
1 mtkp
1 br+z
2 mtcnc
1 br+z
2 mtkp
1 el
2 elteh
1 elteh
1 am+v
1 el
1 mtcnc
1 ug+k
1 br+z
2 mtcnc
1 mtkp
1 elteh
1 am+v
1 ug+k
2 elteh
62.Đonlagić Zlata
1 1g
2 2ekt
4 1g
4 2g
3 2g
2 1ekt
2 ppt
2 2ekt
2 trg
1 2g
2 2g
2 1g
2 1ekt
1 am+v
1 2g
2 1g
1 ug+k
2 2g
2 trg
2 ppt
1 1g
3 1g
1 ug+k
63.Vikalo Ferid
4 2ekt
4 2ppt
3 ug
3 am
3 2g
3 1g
4 1ppt
4 mtcnc
3 ug
3 am
3 2g
4 1ekt
4 2ekt
4 mtcnc
4 mtkp
3 br
4 mtkp
3 1g
4 1ppt
4 1ekt
4 2ppt
3 br
64.Ibrić Adnana
3 2trg
2 1g
3 1trg
3 2ekt
3 mtkp
3 vmv
3 1trg
3 2trg
2 1g
3 1ekt
3 1ppt
3 polj
3 1ppt
3 2ekt
2 2g
3 2ekt
2 2g
3 1ekt
3 vmv
3 mtcnc
3 mtkp
3 mtcnc
3 polj
65.Mušić Mirsad
3 1g
3 2g
66.Musić Nasiha
2 1g
3 1g
3 2g
2 2g
4 2g
1 trg
1 friz
4 1g
4 2g
4 1g
1 2g
2 1g
3 1g
3 2g
2 2g
1 friz
1 2g
1 1g
4 1g
4 2g
1 trg
1 1g
67.Mujkić Sadija
1 ppt
1 mtkp
1 ug+k
3 ug
3 ug
1 el
1 mtcnc
2 trg
1 1ekt
1 1ekt
1 ppt
2 trg
1 mtcnc
1 elteh
1 ug+k
1 ug+k
1 elteh
1 ug+k
1 mtkp
1 el
68.Imširović Nihad
3 2g
1 friz
1 1g
1 friz
1 friz
4 1g
1 1g
2 2g
1 2g
3 1g
4 1g
4 2g
2 1g
1 friz
1 2g
2 2g
4 1g
4 2g
4 2g
3 1g
3 2g
2 1g
3 1g
3 2g
69.Pirić Ferida
2 2ekt
1 friz
1 trg
1 trg
1 friz
2 ug
1 friz
1 trg
1 friz
2 ug
2 trg
2 trg
2 2ekt
70.Hadžiaganović Refija
3 polj
3 polj
4 polj
4 polj
71.Čaušević Hasan
4 polj
4 polj
3 polj
3 polj
4 polj
72.Hasić Nermina
3 polj
3 polj
3 polj
3 polj
4 polj
4 polj
3 polj
4 polj
3 polj
3 polj
4 polj
4 polj
4 polj
73.Haj Eisa Alma
4 1g
4 2g
4 2g
4 1g
74.Smajlović Subhija
4 1g
4 2g
4 1g
4 2g
4 2g
4 1g
75.Bešić Nedžad
2 1g
2 2g
1 friz
76.Imširović Azrudin
1 1g
1 2g
77.Hadžić Hazim
1 ug+k
2 mtkp
2 mtcnc
1 ppt
1 el
2 el
1 1g
2 elteh
1 elteh
2 ug
1 am+v
1 mtcnc
1 mtkp
2 2g
1 2g
2 trg
2 2ekt
1 friz
2 1g
1 1ekt
1 trg
2 1ekt
2 ppt
78.Smajić Izudin
2 br
2 vmv
1 br+z
2 am
79.Buljubašić Mehmedalija
2 trg
3 1trg
2 trg
3 1trg
3 1trg
80.Omić Osman
2 vmv
1 am+v
1 br+z
1 mtkp
1 mtcnc
81.Šimić Anto
3 br
3 br
3 br
1 mtkp
2 mtkp
82.Ibrić Meho
3 br
3 br
3 br
3 br
2 mtcnc
1 mtcnc
83.Šiljić Fikret
2 br
2 br
1 br+z
2 mtcnc
2 mtkp
2 br
84.Jusić Ibrahim
2 vmv
2 vmv
2 am
2 am
2 vmv
2 am
85.Bjelić Muharem
2 vmv
2 vmv
2 am
2 am
2 am
2 am
86.Nišić Mirzad
2 vmv
3 am
3 am
3 am
3 am
3 am
87.PVC Konkurs
3 pvc
3 pvc
3 pvc
3 am
3 pvc
88.Bećirović Zuhdija
1 ug+k
1 ug+k
2 ug
1 ug+k
2 ug
2 ug
2 ug
3 ug
3 ug
3 ug
89.Barčić Nusret
2 ug
3 ug
3 ug
1 ug+k
3 ug
1 ug+k
2 ug
1 ug+k
2 ug
2 ug
90.Avdić Adisa
1 ug+k
91.Jašarević Mirzad
3 vmv
92.Jagodić Hisma
1 friz
1 friz
1 friz
1 friz

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net